N.B. Vi fandt en nøgle i Kulturhuset efter generalforsamlingen.

Er det din, så henvend dig til formanden, Jørgen Bruno Andersen,

Telefon 23209848

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordinær Generalforsamling i Langå Koncertforening

 tirsdag den 8/3 kl. 19.00  i Kulturhuset. Der blev indledt med en koncert med unge violinister fra Jysk Musikkonservatorium, under ledelse af professor Mo Yi, tidligere Randers Kammerorkester. Særdeles dygtige unge mennesker og en alsidig koncert.

Derefter generalforsamling.

Dagsorden og referat ses under fanen Generalforsamling.

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Med hensyn til refusion af købte billetter kan det ske på følgende måde:

1)    Du sender dit bank reg.nr. og kontonummer til kassereren på koncertlangaa@gmail.com

2)    Du skriver, hvor mange billetter (medlemsbilletter 100 kr og ikke-medlemsbilletter 150 kr) du skal have refunderet.   -  Opgiv dit navn samt billet-numre.

3)    Vi tilbagebetaler IKKE de 20 kr, vi opkrævede til porto m.m. (de penge er jo brugt).

4)    Vi beder om, at den, der har bestilt, betalt og hentet billetterne, også vil være foregangsmand med at modtage tilbagebetalingen, for derefter at distribuere pengene til rette vedkommende. 

5)    Samtidig beder vi om, at du vil indsende anmodningerne i løbet af kort tid
og helst senest den 1/3-22.

-------------------------------------------------------------------------------

Vi kan allerede nu meddele, at Nytårskoncerten 2023

vil blive søndag den 8. januar. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan også følge Langå Koncertforening på FaceBook: 

Langå Koncertforening har oprettet en facebook-gruppe. Det er sket for at imødekomme de medlemmer, der i stigende grad benytter dette medie.
Gruppen finder du ved at søge på ordene ‘Langå koncertforening’.
Her kan du gratis tilmelde dig som medlem af gruppen. På den måde får du adgang til at læse nyheder fra bestyrelsen; og se billeder og høre optagelser - gerne dine egne. Det udgør også en direkte, ny måde at give bestyrelsen ideer og kommentarer på.
Uanset facebook-gruppen, vil foreningen som hidtil benytte medlemsudsendelser og denne hjemmeside. Så det er altså ikke en forudsætning for et medlemsskab, at du benytter facebook.

----------------------------------------------------------------------------------

Vil du være medlem !!!!!     Kontingent 100 kr./årlig.

Ring til vores kasserer på 2047 6720 med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Eller send de samme oplysninger på mail til koncertlangaa@gmail.com  

Du vil herefter blive bedt om at indbetale kontingent på vores konto.

 

Foreningens bestyrelse: 

Jørgen Bruno Andersen, Formand, 2320 9848, jbalangaa@gmail.com

Poul Johannsen, Næstformand, 2124 8408, dopojo@hotmail.com

Kurt Nørgaard, Kasserer, 2047 6720, riku@riku.dk

Børge Sundahl, Sekretær, 8646 1275, sundahl4@mail.tele.dk

Palle Hansen, 2737 4600, pallehansen45@gmail.com
 
Niels Knudsen, 5186 4688,  maniknudsen@mail.dk
 
Vitus Jordan, 2448 4180, vitusjordan@gmail.com