Generalforsamlingen 5. marts 2019 kl. 19.00

Aftenen starter med koncert med Camilla Button, sopran, Tristan Button, trompet og Vibeke Bonde Persson

 Selve Generalforsamlingen starter kl. ca. 20.00. Herunder bliver der lidt vådt og tørt til ganen.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes i lokalaviser med mindst 2 ugers varsel, samt i foreningens nyhedsmail til medlemmerne.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Sæsonen og regnskabsåret er 1/3 – 28 (29)/2. 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning. (JBA)
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent. (KN). Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr. pr. år
  4. Kommende arrangementer (Jubilæumsåret). Herunder sæsonplan for 2019. (JBA)
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest den 28. februar.
  6. Valg af bestyrelse (mindst 5 og højest 7 medlemmer). Følgende er på valg: Jørgen Bruno Andersen, Niels Knudsen og  Kurt Nørgaard.   Alle er villige til genvalg.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Poul Petersen og Karen Fokdal er villige til genvalg. 
  8. Eventuelt