Generalforsamlingen 13. marts 2018 kl. 19.00

Aftenen starter med koncert med unge sangtalenter fra Århus Musikkonservatorium, akkompagneret af Maren Marie Tange på flygel (kendt fra Jette Rosendal koncerterne)

 Selve Generalforsamlingen starter kl. ca. 20.00. Herunder bliver der lidt vådt og tørt til ganen.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes i lokalaviser med mindst 2 ugers varsel.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Sæsonen og regnskabsåret er 1/3 – 28 (29)/2. 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning. (JBA)
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent. (KN). Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse fra 75 kr. til 100 kr. pr. år
  4. Kommende arrangementer. Herunder sæsonplan for 2018-19. (JBA)
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest den 8. marts.
  6. Valg af bestyrelse (mindst 5 og højest 7 medlemmer). Følgende er på valg: Palle Hansen, John Havtorn, Kurt Nørgaard, Børge Sundahl. Alle er villige til genvalg.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Poul Petersen og Karen Fokdal er villige til genvalg. 
  8. Eventuelt